Fun ó Canaval

Documental sobre a utilización da cana do país (Arundo Donax) para a construcción de instrumentos musicais.

Royal Burgh of Renfrew pipe band

Concierto de la banda escocesa Royal Burgh of Renfrew Pipe Band en el Festiva de Ortigueira 2014.

Treixadura - Pontevedra 2016

Presentación do traballo "Vendima tarda", xunto ca Banda de Música de Pontevedra e o Coro Cantigas e Agarimos nas festas da Peregrina de 2016 en Pontevedra.