Cántigas da Terra

Cántigas da Terra é unha agrupación fundada en 1916 que debutou un ano despois no Teatro Rosalía de Castro de A Coruña. En 1954, a coral foi invitada ao “II Congreso de música Celta” celebrado en Brest, na primeira actuación dunha colectividade galega na Bretaña. Nese congreso, a partir da intervención do grupo, aceptouse que "as características e constantes esenciais da música popular galega eran coincidentes con aquelas outras dos países representados". Desta forma, en 1954, Galicia pasou a ser considerada unha nación celta máis.
Genero:Galician Roots
Fecha:13/09/2015
Discografica:Casa de Tolos
Festival:Festival de la Luz